Pain Relief

Category:

Description

Code Description PACK MIN. ORDER QTY PRICED PER
999- MX-187 ASA Tablets 250/btl 1btl btl
999- MX-188 Anacin Tablets 100/btl 1btl btl
999- MX-189 Extra Strength Tylenol Caplets 100/btl 1btl btl
999- MX-58110 Acetaminophen Tablets 100/btl 1btl btl
999- MX-190 Coricidin “D” Tablets 20/bx 1bx bx
999- MX-192 Gelusi Tablets 100/btl 1btl btl
999- MX-193 Bromo Seltzer 225gm 1 1ea ea
999- MX-183 Alka Seltzer 36/bx 1bx bx
999- ME-159 Pepto-Bismol 350mL 1 1ea ea
999- MX-361 Kaopectate 250mL 1 1ea ea
999- MX-362 Maalox Tablets 100/btl 1btl btl
999- MD-14535 Small Hot/Cold Reusable Compress 4″ x 6″ 1pkg 1pkg pkg
999- MD-14281 Medium Hot/Cold Reusable Compress 5″ x 10″ 1pkg 1pkg pkg
999- MD-14536 Large Hot/Cold Reusable Compress 10″ x 12″ 1pkg 1pkg pkg
999- MD-153 Large Instant Cold Pack 6″ x 9″ 1pkg 1pkg pkg
999- MD-154 Large Instant Hot Pack 6″ x 9″ 1pkg 1pkg pkg
999- MX-04088 Murine Eye Drops 30mL 1btl 1btl btl
999- MX-180 Welders Eye Eze 30mL 1btl 1btl btl
999- MX-182 Optrex Eye Lotion 300mL 1btl 1btl btl
999- MX-04273 Sterile Eye Pads 50/bx 1bx bx
Bass Paper & Packaging Ltd. Leaders in Service. Partners in Solutions.